Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ttufattl lll*nt»m Rhif. 9.] MEDI, 1836. [CẄ. Iî. YSGOL I BLANT Y NEGROAID. (Parhad tn dal Üb.) Yr oedd yn orchwyl caled i Tracy yr Ath. rawes, ar y cyntaf, i gael gan y plant i ym- ddwyn yn hardd, a cherdded yn rheolaidd, ac ymarfer moesgarwch, (manners) : ond nid bir y buont cyn dysgu : ac yr oeddynt yn cymcryd ìiyfrydwch mawr mewn dysgu. Y tro cyntaf y cawsant fyned i'r tir chwareu, yr hwn a rodd- asai Massa Brown iddynt, gwnaethant waith tostyno, treiglent ar draws ei gilydcl, agwaedd- ent fel creaduriaid gwylltion wecli eu gollwng yn rhydd ; a rhai o honynt a ddringent y coecl îel eppaocí. Yr oedd yn anhawdd eu cael at eu gilydcl yn etì hol; ac erbyn eu cael, yroedd rliai wedi rbwygo eu dillad, ac ereill wedi ym- drabaeddu yn y clai; ac yr oedd un fercli íechan wedi myned i ymguddio, fel yr ocddicl yn metbu ei chael: pan ddaeth i giniaw, gof- ynodd ei Hathrawes icldi pa le y bu? dywed- odd hithau fod Jumbee (ysbiyà drwg y medd- ylic! am dano gan y Negroaid) wedi myned a hi i ben y goeden, ac ynpallu gadael idcli ddy- fod i lawr, ceryddodd ei mheistress hi atn ddywedyd celwydd, a dywedodd nad ocdd y pethau oedd y Negroaicl yn ddywedyd am yr