Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. G.y MEHEFIN, 1836'. [Cyf. II. DUWIOLDEB BOREUOL. WILLIAM DUWIOL YN BLF.NTVN. (Parhad o tu dal 54.) Pan oedd Williambach tu a phedair blwydd oed, dysgodd ei dad a'i fam et' i weddio; ae yr oedd yn hyí'ryd gweled, gyda pa fatli ddit'- rifoldeb yr ydoedd yn plethu eu ddwylaw bychain, nos a bore. pan y byddai yn gweddio ar Dduw am ras, ac yn diolch iddo am ei dru- gareddau. Profodd yn fuan fod hyfrydwch anrbaethol yn yrymarferiddau hyn ; ac ymafiai yn y gorchwyl hwn, bob amser, gyda gwir byfrydweh: fel byn dysgodd, pan oedd y.n ieuangc, fod " ífyrdd doethineb yn ffyrdd hyf- rydwch, a'u boll lwybrau yn heddwch." Yroedd ganddo lais peraidd; a chan ei fod wedi dysgu Uawer o Hymnau ar ei gof, cyn ei fod yn alluog1 i barablu'r geiriau yn iawa; byddai yn canu, agos, hannerei amser, fel hyn dysgodd wahaniaethu rhwng Hymnau Duwiol, a chaniadau gwag acofer; ac ni chai unrhyw bennillion gwag a chellweirus eu hadrodd ganddo. Wedi iddo ddyfod i oedran addas, dalai sylw manawl ar y pregethwr yn yrodfagyhoeddus. \ mae yn wir nas gallasai gofio llawer o'r