Rhif. 5.] MAI, 1836. [Cyf.II. CÌÌWIUO Y BIBL. (Parhad o tu dal 40.J Meddyliwch pa fath olygfa oedd ar dorf mor fawr wedi eistedd yn finteioedd. Yna meddyliwch pa faint oeddynt yn syllu ar Grist yn sefyll gyda'r ychydig dorthau, a'i ddys- gyblion yn sefyll o'i gylch, Yna nieddyliwch am Grist yn gofyn ben- dith, yn tori'r bara a'r pysgod, acyn eu rhoddi yn nwylaw y dysgyblion.a hwythau yn myned trwy'r dyrfa ac yn rhoddi ei damaid i bob nn yn ei dro yn dreftms nes i bawb gael digon. Yna sylwcli ar y wers o gynnildeb yr hon y mae ein Hiachawdwr yn ddysgu wrth or* chymyn casglu y bwyd män oedd ar ol, felna buasai dim yn cael ei wastraffu, Wrth fyned dros y rhai hyn neu eu cyffelyb, nodwch hefyd yn llawn ac yn fanol, y dyledswyddau tuag at e#n eydgreaduriaid neu ein (Jrcawdwr, y rhai yr arncanai yr Yspryd Glän i ni cudysgu yn y cyfrywfanau. Yn y ddull hwn e\<ch dros bennod neu rano bennod.heb adael alìati unrhyw fatter na ffaith pabynag, heh ei adrodd mewn ffurf newydd ; a byny yn fwy helueth allawn iiac y byddweh