Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ttsfatll tiientgn* Rhif. 4™~EBRILL, 1836. [Cyf.II. CHWILIO Y BIBL. (Parhatl o tu dal 31.^) Os bydd i'r cyfryw ymadroddion a'r rhai hyn gael eu had-ysgrifiaw a'u tystiolaeth eu dwys-ystyried yn y dirgel, byddir yn debyg o deimlo eu heíFaith yn cadw agwedd sobr ar yr enaid, yn nghanol trafferthauy bywyd hwn, yn gorchfygu y profedigaethuu i anghofio Duw. Y mae y materion a ellir eu chwilio fel hyn yn Uuosog iawn, a phwy bynag a gymero y llwybr hwn i chwiíio, gyda dymuniad cywir i gynyddu yn ei gydnabyddiaeth ar Bibl, nis • gall laî nachael hyfrydwch ynddo. Unfantais neillduol a dardda o'r dull hwn, yw,ygwnaein galluogii ddosparthu ein gwy- bodaeth am faterion pennodol. Pe byddai i'r cyfryw destynau ac sydd yn desgrifio calon pechadurhebeihadnewyddu, yncael eu casglu a'u hysgrifenu, a'u cynwysiad yn cael eu hys- tyried/argreffid hwynt ar y cof, a byddent trwy ddeddfau cymdeithasiad, wedi eu cyd-gysylltu yn y cyfryw fodd, fel, pan ddeuei un i'r meddwl, y byddai y lleill hefyd yn dyfod. Gwnaer casgliad o wahoddiadau pennodol Cristeihun, ar bechaduriaid llwythog a blin-