Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

.MIÍÂDYBD cimeeig. ÍIhif I. CHWEFHOR, 1840. YF. I. Y C^if-IADYDD "CYMREíG" '■*■" DDERBY-NWYÊ. . :**. 4T Eí WetjE fi o'r diwedd, ar ol hir oedi, wedi caeltrwydded5 j ymweled â ieuenctid Cymfa, i drosglwyddo. iddynt 'ÿ' Newyddion mwyaf difyrus ẁdlesoha fedrwn grynhoi yn* nghyd i yehydig lö." Y'r ä'chös na ddaelhum yn fý amser b'wriadoÌ öedd hyu ; nìd oedd'fy anforiwyr y pryd bỳriy' w'ëdî cáelannog'aeth ddigon cryf i anturio ar y gorchẅyl' pwysig o sefydlü Cenhadiaeth mor ddifrif a'r 'ün yr wyf fi, erbyn hyri, wedi ymrwyrno idd ei chyflawni, K"i'd-! yclwyf heb rhag-fwrẃ mai traffërthus a tbreùifawr fydd, fy1 nhëìthiau ; ond os bydd-fy ymweliadau misol yri fuddiant;. ■iVgëhedl icuanc, trwy feithrin ynddyot riwydd i ddarìlen? a inÿfyrio, a'.u%ynnysgaethu â gwybôdaeth gyff*ed'in-ol. äc! ysgrÿthyrol, fél y byddôriríyn addurtí i gymdeithas, >ae yti' ddèfhydciiol yn ngwinllan -Iesu—bydd byn i mi yn w.óbiS * ogoneddusa phrisfawr. Mlè'n wir föd'Cenhadôn ereiií? yn cael eu'hanfom yn fisoldrwy y Dywysogaeth; ond nid' y.w hyny-yriprüti nad o,èsangenarh fyngwasariaeî^inhaiW' Yri>gyírrodtínV'hvvy a■olygant y "gi&ỳý,') a|hodeîant iddyfîî' fwyd cryfỳ yr hwn tiid- yw gymhwys i ■ttfahanoâ'\ eithfatí*'* fonir fi yn-fwÿaf, rieil'duol at y gweiniaid mewn gwÿbod»' aèŵ> ac ar gyfeí y cyfryw/llaeth sydd genyf idd-eu porthi. Â'(..xarìaf, gan hyny, yn ;ìied gyífrecliú i;gadw,golwg ar> hyn wrth cidarpáru'fy'nghehjhad-M'rry fel y byddo natìrr. ei chynnwysiad, byrdraeigŵaharisf^ranau, a rhwydd-der j iaith yn yr hon y mynegir hi,;yri ^yfáddasi'r gw'rthddrychàu ,... at y rhai y'm hanfon'ir. .Bwriadwyf, o fìs i fis, cirosglwyddo H i'm dérbynwyr helyntiori yoBedyddwyr/ mewn modd neili- duol, ac yn ltyn o ddosparth dysgw-yliaf gael fy ngalluogt i roddi bob aẅfeeç wybodaeth gywii^Ìgan fod Gwemidog- ion a Chyfettlion "pauchui^. ynv ngwalianol ranau/ j