Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

r Efengylydd Rhif. 13.] Cyhoeddir bob mis/pris daii swllt y cant, neu ddimai yr un. [IoNAWR, 1884. A YDYW HI YN NEWYDD DDA FLWYDDYN I CHWI? r oedd, ac y mae, gan yr Iuddewon ^au fath o amseriad, sef y flwyddyn gyffrëdlî1. a'r flwyddyn grefyddol. Y gyntaf a*1|Ẅnr o'r greadigaeth, a'r ail o'u mynedi'O ajbn o'r Aifft (Exod. xii.). Felly yn gynryýs y mae hi gyda'r Cristion. Y mae gapwíoo ddau gyfrifiad—y cyntaf pan y ganwyd ef i'r byd naturiol, pryd y daeth w un ° " blant digofaint megys ereill,7 ac o dan awdurdod "tywysog lly-w^draeth yr aẅyr," yn gaeth i Satan a p>echod, ac fel plant Israel yn gwasan- -áethu y gorthrymwr ; ond trwy ddod o dan y gwaed, fe'i gwaredwyd rhag marw- olaeth, ac hefyd fe'i rhyddhawyd oddi- wrth lywodraeth y creulawn. Ac y mae pob Cristion yn medru canu ar ol ei waredu, fel y gwnaeth plant Israel yr ochr arall i'r môr wedi dianc, ac wedi cael gweled eu gelynion yn farw yn y môr. Yn awr, gyfaill, a 3'dych chwi yn medru canu, gan edrych yn ol ar y pryd y gwaredwyd chwi " rhag y digofaint sydd ar ddyfod," ac yn un o'r rhai sydd ' yù dÿẅfcdyu, ' Gc.:x^drV"^,ch i'r Tad . . ,,. . , yr Hwn a'n gwàTedodd ni allan o feddiant y tywyllwch, ac á'n symudodd i deyrnas Ei anwyl Fab " (Coh i. 12—14). Os na ellwch chwi, nid yw yn flwyddyn newydd dda i chwi. Yr ydych chwi eto yn yr hen. " Mae yn rhaid eich geni chwi drachefn." Nid oes i chwi ond " rhyw ddysgwyl ofnadwy am farnedigaeth ac angerdd tân, yr hwn a ddifa y gwrth- wynebwyr." Ónd diolch, nid yw hi yn rhy ddiweddar ond i chwi droi yr awr hon. Y mae cyfle i chwi ddod yn awr o dan y gwaed. Y mae yr üen wedi ei háâ. Y mae bywyd i chwi trwy dderbyn " Oen Duw, yr hwn syddlyn,tynu ymaith bechodau y byd." Ymofynwcn**am Grist a'i *waed mewn pryd, rhag ofn y bydd hi yn rhy ddiweddar arnoch, ac y byddwch ŷn uffërft y«i dweyd, " Y cyn- hauaf â aettî heibio, darfu yr haf, ac nid ydÿm ni gâdwedig^' YR HEN FETHODISTIAID YN NGHYMRU. Mae gan Gŷ%iru oll achos mawr i ddiolch i Dduw am y mawr ddaioni a dderbyniodd ein cehedl trwy offerynoliaeth y Method- istiaid. Yn wir, gwir allu Duw oedd yn ymddangos trwyddynt er dwyn miloedd lawer yn Nghymru at y Gwaredwr, a thrwy hyny dygwyd agwedd hollol wa- hanol ar Gymru oll. Rhoddwn yma ddyfyniadau allan o " Methodistiaeth Cymru,"" gan y Parch John Hughes, tud. 165—173, er mwyn dangos eu profiad, a'r hyn ag oeddent yn gredu y pryd hyny, gan obeithio y bydd i Dduw i'w fendithio i lawer Methodist ac ereill yn Nghymru y dyddiau hyn. Dechreiiwn gyda rhan o gyfrif Thomas Jamès, arolygwr dros Brycheiniog. Rhodda enwau yr aelodau a'u sefyllfa ysbrydol fel hyn :— Cymdeithas Llanfairmuallt. " Thomas James : tystiolaeth gyflawn ac arosol; Thomas Bowen: mewn rhyddid helaeth ; Evan Evans : wedi cael tystiolaeth, ond yn wan mewn gras; Sarah Williams : wedi ei chyfìawnhau, ac yn dyfod allan o'r pair; Ann Baisdell: profiad hyfryd, ond eto yn wan; Mary Bowen; ceisio yr Arglwydd Iesu o ddifrif; Margaret Lewis: yn ddiweddar ,wedi ei chyfiawnhau." Ýn y modd yma yr â y gwr hwn dros wyth o gymdeithasau yn 'ei ddosbarth,