riy^k Ê^Ëá5 g^S 's£^ • -> £v9G>^ j£\9G>s; e 3G^> ggT CYFROL I. TACHWEDD, RHAGFYR>! I0NAWR. RHIF 4. i'ẅä Sf â\!ÄÄ 9&il!a ÈfflHRli c)|------------------------------------------— _________________________ |Ìj CYLCHGRAWN CHWARTEROL ü J>(| CYLCHOAITH WESLEYAIDD f Addoldy y Wesleyaidd a Thy y Gweinìdog, Towyn. | $tmmmúl, ilniîiìtìíhítli, a «ÿrtfgbb. iXt---------------------------- fc!l______________ PRIS DWY GEINIOG. Argraff'wyd dros y Cyhoeddwyr gan r>;v Edwahds ìi'ìGwmni, Swyddi'a y " Iìhcoudiír," Towyjí. i^ v^HÎ "p"^~'.........—^G? '^--------------------:-%3 £ J!_". _U3 g.g_-_üLiT r-,j_ i ■» r i» T V2> íä^OGNüJ í&^ÛGNf) ^OSGN? (ì^DGNiS W^GNJ í^dGN3 18