Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

8Tachweddl877 Y CYSGOD. Uftwer gwaiẅ, ar ddiwrnod hettlag, y ge-i&r fy ngweled ya eistedd ar y lleehwedd. aar.ba wn y saif $y mwthyn, yn gwyìàod y eysgodion a basianfc dasos y ddioas fawr sydd yn ymledu yn y dyíì'ryn o'in biaen. Pan yn Mentyn, ar- ierwn wneyd yr un peth, a ìlawer mílidir a reda^s, cyn hyn, ar ol y MÜon. Ẃedi oyraedd oedran rhedais iawer ar ol eys- ion, ond er ýr holl rcdeg, dyma hen wr penwfyn, ac etto heb da yr un. Dyna un cysgod, är ol pa un y rhedais yn hir—tegioeh, ' Tybiwn fy inod yn ei weled ar ruddiau y rhian a garwn. Ow! Ychydig fiynyddau, ae yr oedd wedi íîoi oddiyno. Blotiodd bŷs amser ef aìlan, a gosododd ol troed y frân yn, ei le, a phlanodd bren almon i flodeuo ger y fan. J.)yna gysgod arall ar ol yr hwn y rhedais droion nes bron alìan o wynt—Cijfofíth. Meddyliais droi- on fy mod wodi dala y cysgod hwn. OuíI ar lawr y cefais fy hÙAan bob tro, a'r eysgod wedi di'auc. [Orwt enbyd yw Jiwpiter. Gyrodd gynffott yablenydd yr ysgrií hoh allan drwy'r sirane.] 3ío. 10 Pris Oeiüiog. LLYTHYÉ DAN Y ÖAEEG. Dyma ddarìleniad yn enw Duw, adaydyw. Dyma argraíììad o ìythyr a ysgrMenodd ein H-argiwydd lesu %mt, yr hwn ìythyr a gafwyd dan gareg o fewn gwadn Oroes ym mhenéref Mẅtou, yn agos i dref Instanding. Yr ydoedd yn ysgrifenedig ar gareg law-r îydan y geáriau hyn:' "Bendigedig yw y neb a'm dymehwelo." Y geiriau yma a ddanfonwyd i'r pentrefì oddi- amgylch, a Uawer a ddaethant i geisio dymchwelyd y gareg. Onc nis gallasant ei symud o'i llt Trwy naw o blwyfydcl danfonasant at eu gilydd, tr'w^ weddi ac erfyn am gymorth Duw, ac a geisiasant ei symud eilwaith, ond ni fedrasant. Ond ddamwain, daeth plentyn chwe' blwydd oed, ac a'i dymchwelodd. Ac wele lythyr dani wedi ei ysgrifenu mewn llythyrenau eur- aicld, yr hwn a ddygwyd i dref Instanding, yr hon oedd yn psr- thyn yn benai' i ryw arglwydéres o anrhydedd mawr, a elwid Mon- ydd Asol. Ac yr oedd y geiriau eanlynoi yn gynnwysedig ynddo "Gorehymyaion Duw, ein Harglwydd lesu Grist a anfonodd oi u.ugel paç oedd oed ein Harglwydd }rn 390. Rhaìd i ehwi ddywedyd y naáli wrtìi y üall nani ysgym-