Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

0 Uaiä y Act; Kf?^ •V Yn erlyn y <krwg. \&l Khif 6 8 Medi 1877, Bris Ceirriog, PEN Y CWAETER. Ee sylwa y Derbynwyr fod y PJriíynhwn yn gorphon y Cwarter. I^Miie amryw o'n cefnogwyr wedj arwyddo eisoes y bydd nifer y Derbÿn- wyr yn dobyg o fod lawer yn chwaneg yn eu foardaíoedd hwy y Cwartor nesaf. jFelly, byddwn yn íaìch-i gael y Taliadau íi'r Arcîíebîon ychwanegol ì fewn mor îuaii "i '! bosibl, er mwyn hyrwyddo ■ graiîu. Cyfcirier fei hyn; { mndtfn, 8 Paradise Súreet, liAÍ'II. £jMAmxxmxwi*î&]GaxKmumimM»HmHm9mM EDEYCH YN OL. Bwi*w golwg yn ol. Yr ydym îii hen bohl yn hoft' iawn o'i' gaiitp hon. Ond y.n fynych ar ól gwnëyd hyny, ehnyir ni yn goll- wng ochenaid hiraeibus. Mae rhyw sẁyn yn y eof am yr am- gýnt. Yr ydym yn cofio am Üanoin dan. ofal tyner tâd a niám, a'n medçlyEau mor rhydd oddi- wrth oíalon a gofidiau ág ydyw vyv iach y mynydd ar foreu ■. u. y gwanwyn, Yr ael- cd hono ydoodd y 'byd crwia fan i ni unwaiíh; a'r weithred 'n heidds a dderbyniai gy.ra.Hier- dwyaèjtJY' yr aelwyd y pryd Lwnw, a ystyrîem y gymmerad- ,ìth nehelaf bosibL ' \íae bwrw goiwg yn oì o'r iyddiiiu ytíyni yn aẁr wedi? fel pe yn gwueuthur i hapus ddyddiau mebyd. ymddan- gos yn amgylchynedig gan rhyẁ ìialo o ogoniant a dedwydd- weh nas medrwa ddesgrifîo. Mae y' pethau chwerwon oedd. yn d.y- fod i gwrdd â ni y J>ryd hwm —gŵg tâd neu fam am rhyw fai oecídeiu wedi gýflawni, fe ddichoi —mae hyd yn nod hyny, o'r pelh áer presenoí, yri ymddangos y orchuddiedig gan ddedŵyddweh;; a gallwn fî'orddio gwaeyd gwên pari yn adolygu rha: ò'ín campiau fi'ol, a'n trafr'erthion laidd. riadwn oll, rhyw (i i rnod, gyraedd uwchlaẃ pob gofid a Blinder. Mae'r bardd yn galw " bryniau Caersalem " ar y fan. Wel ynte, o fryniau Caersalem, pari fÿddwn yn edryeh .yn ol ar èin taith trv,y'r byd yma, ni a ganfyddwn, yn ddiàmsu, iawer o ' ion" yn yr yrfa ddaiarol. Caufyddŵij ein bod wedi troi in hyn a'r man araìl, pan ua. ■ fod wedi troi o gwbî Byddwn yn gweled ein bbd wedi blino ein liunain yn y man hyi neu'r man arall ar ein taith i idiau na ddaetharit byth ì'i, eyfar|od. Nid y<lyw pob cwn w' da ,_i!'•)'.! vn weled vn Ý* ded, rhyv