Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

u\ Yn erlyn y drwy. Rhif. 3 Ì8 Grorphenaf, 1877. Pris Ceinio^- 'YE IIEN WE" YN LADD A'B DEWÜ. YM- bach o tua'r un oedran ag ef ei huuan, ond yn ddynion mawrion yn eu tyb eu hunuin.—Cariant fr'yn, magant farf ar y wefua uchaf, rhoddant bibell rhwng ejt dannedd, hydd maneg ar un Üaw, a'r íaneg arall, yn segur yn y llaw arail, aiaradant yn. fras, edryehant lawr ar bob peth, da ýdwyf yü weled o'm j mynych&nt y tafarndy, winciant yn y hyd yma yn lawer j ar ol y merched, i\ diystyrant hen- Fy arwydd-air yw, fel y gwel- wch ar y ddaleu gyntaf o bob Rhifyn—"0 blaid y da; yn erbyn y drwg." Mae yn cynnwyâ Uaw- er. (rorchest fawr yw gwueyd fayn. Oud mi wnaf fy mgoreu. Mae'r C.wnipi llai nac y carwn weled. Ar ýr j afgwyr o'm bath I, Yn awr, dim ochoi: àrall, mae'r ärwg ydwyf 'yn j ond moment q .ystyriaeth sydd \veled yma, lawer iawn, iawn, yn \ eisieu ar unihyw un cyu y medr f wy aac y carwn weied. Mae'r \ weled mai beehgyn bacfi sydd di'wg yn gryf iawn hefyd. Os ; wedi myned yn mhell oddiar y deehreuir hen aríeriad drwg, ! fforcid iawn ;yw y rhai sydd yu jdeidia y ììuaŵs ef, braidd gydag \ ymddwyn felìy. Maent ynholio uu llais, a hyny heb aros moment | ddibrotìud, Maent yn sefyll alla: î ystyried. Yn wir, mor iìuedd- i megis ynnoeth ae yn agored hollol ol y mae'r lluaws i redeg gyda i i holl , bicellau profedigaeth. phothau drwg, fel yr ydwyf fi, ' Maent wedi tafiu ymaith y darian îyuychaf ya awr, yn arfer edrych \ o gynghorion da ù pha un y cyn ar unrhyw syniudiad pobìogaidd, ! ysgafíddwyd hwynt gan eu rheini gyda chryn dipyn o ddrwgdyu- ; pan aethant allan i'r bvd. Ü iaeth, rhag Of'ft mae symudiad \ &WJ?, n drwg ydyw? Dichon fy mod ddim j yn panfi » I v yn fawn pan yzi gwneyd fclly, ef ysi uu 1 Podd bynag, yr ydwyf yn moddr clcjit>i >. = - %vl mai'i' lîwybr diogelaf ydyw. ddyfgd yg í';. Mae'r dyn ieuanc yn niynedallafl. »u>e yu ;-m i'r byd. Mae yn gadaél trothwy Jím ■■ tŷ ei dad yu. fíichgeiì bach |),ur a ■ (iáyu. 'an. Mae yn mhen yehydìg yn iFoSfld L'ŵ!\ù à çhwmpeini—bechgyn.Y^ gwr leuanc anouasou bech^in hyii. Ma< eh i"!iuuc ac yn hollol rmap yij av(yddus i Idyu. Vu auii'odus. ; . \ ■ '.! w, ac vn tybied ordd i íhiyfüd pwrdd J yn gA chnt iJiöll'3 vV _)