Y DRYCH. Rhif. XXI.] TACHWEDD. [1826. Y DYDD SABBATH. A ydwyt ti ya treulio y Sabbath mewn g-wêst a phleser cnawdol? Os ydwyt, ti a dehnli boen, g-ofid, írueni, a dig-on o ing ar wely ang-au, ac yn y byd trag-y wyddol. A ydwyt ti yn prynu ac yn gwerthu ar ddydd yr Arglwydd'? Bob tro yr wyt yn gwneuthur hynny, yr wyt ynpechu ; mae y gwerthwyr yn hudo y prynwyr, a'r pryn- wyr yn hudo y gwerthwyr, i fyw dan roddi baeddiad agored i'w Creawdwr a'u Barnwr! Os bydd iddo ofyn i ti yn nydd y farn, "Pa sawl pechod a g-yflawnaist ti wrth brynu a gwerthu ar fy nydd santaidd i?" Pa beth a attebi di iddo? Ti a fyddi yn fud gan ddis- tawrwydd, ac a syrthi wrth ei draed fel marw! O' halogwr Sabbathau! halog- wr Sabbathau ! Cymmer rybudd! Mae dydd yr Arglwydd yn un o'r ben- dithion pennaf y mae Duw gwedi eu rhoddi i ni: a phwy bynnag a'i halogo yn wirfoddol sydd y fath waethaf o bechaduriaid, ac mewri pery gl o fod yn wrthddrychau i'r melldithion trymaf a ddichon Duw eu gweinyddu.