Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DRYCH. Rhip. XV.] MAI. [1826. /V\ArtAWVVVWWV Ychydig Sylwadau ar Ragymadródd Gweddi'r Arglwydd:—Eiti Tad yr hwm wyt yn y Nefoedd. Mae'o Iachawdwr wrth ein dysgu i weddio, yn dangos na ddylem ruthro yií anystyriol ar ein gliniau ger bron yr Argl- wydd; nac ychwaith o'r tu arall arfer rhes faith o eiriau mewn ifordd o ragymadrodd, fel pe byddem yn mynegi wrtho ef pa faîh un ydyw, yn hytrach nâ thywallt ein calon- au ger ei fron mewn erfyniau, yr hyn yií bennaf yw nattur gweddi. Mae'r rhag- ymadrodd yn fyr, yn gynnwysfawr, ac yn rhagorol addas; yn gosod allan wrthddrych g-weddi yn ei berthynas ag-os tu ag a'i ei bobl sydd yn galw arno, ac yn ei gariad a'i dostífriaethau attynt, yr hyn a ddangosir yn yr enwtirion, Tad. Mae'r geiriau, Yrhwn wyt yn y nefoedd, yn dangos i ni y dylera hefyd gydnabod fod yr Arglwydd yu et fawredd yn anfeidrol uwchlaw i ni, er ei fod yn rhoddi gorchymyn i ni wrth weddio ddywedyd Ein Tad, Mae'r c-y*-