Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DRYCH. Rhif. XIII.] MAWRTH. [1826. Y dyn duwiol yr hwn a gymmtrwyd i'r nefoedd heb brofi marwolaeth. Gwel Gen. v. %\, 24. Y.N mhen ychydig- o ainser ar ol creaclig-. aeth y byd, darfu i ddyniou g-jnnyddu yn fawr iäwn mewn drygioni; gan fyw mewn angof o Dduw, ac anufudd-dod i'w orch- ymynion, heb ei glodfori am ei drugaredd- au, na rhoddi iddo yr addoliad dyledus í'w enw. Eithr yr oedd un dyn duwiol iawn yn byw yr amser hwnnw yn dra gwahanol oddi wrth y ileill o ddynolryw. Er bod yn unigol ac wrthym éin hunai», nis dylai hynny ein gwan-galonni, pan bydd ein achos yn dda. Pe na byddai i neb o'n teuluoedd, ein cym'dogion, nac yn yr holl wlad, wasanaethu Duw, y mae rhwymau arnom ni i wneuthur hynny. Wel,—feìly gwnaeth Enoch. Efe a rodiodd gydâ Duw, hynny yw, efe a weiodd ei fod yn holl-bre- sennol: yr oedd yn credu fod Duw yn ei weled yn mha le bynnag y byddai, ac" yr oedd ei weithredoedd yn profì fod ei gred- iniaeth yn gywir. Felly yr oedd ei holl ym-