Rhif. 15.] RHAGFYR, 1833. [Pris lg DÍNYSTR SODOM A GOMORRAH. Allano lísboniadý Parch. M HcnryarGen. 19.24,25 Yna, wedi i Lot ddyfod yn ddiaiÉtfoî Zoar, yna y daeth y dinystr hwr#* wmyì dynion da a gymerir ymaith rhagy drwj sydd ar ddyfod. Yna, pan g,«lasai yi haul yn oleu ac yn ddisglaer, gan adda« diwrnod teg, yna y cyfododd y demest hon, i ddangos nad ydoedd oddiwrtl achosion naturiol. Mewn porthynas i' dystryw hwn. Sylwch, 1. Mai Duw oedd yr A wdwr digyfrwnj o hono. Dinystr ydoedd oddiwrth y Hollalluog, Yr A&àjwytíd a vt:hvwiodd-~i oddiwrthyr Arglwfdd, (ad, 24 ) hyny yw Duw oddiwrtho ei hun, trẃy ei allu M evfrwng, ac nid yn ol trefti gvff're.rV