Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cvf. III.] TA.CHWIÌDD, 1835. [Iluu'.38. Y GOLEUNI GOGLEDDOL. Máth o oruchion yw hwn yn ymcîdan- gos ar brydiau yn ngogledd-barth y ffurf- afen. Ei liw sy led-goch yn tueddu at felyn, o'r hwn y niae yn melltenu golofn- au gwelw-las, y rhai ydynt yn ymestyn trwy yr ëangder rbyngddynt a'r nen- bwnc. Nid yw hwn i'w ganfod yn nghy- íìîniau y Cyhydedd, ac ni chanfyddwytt goleunicylfelyb yn nhueddau pegwn y de, hyd o fewn ychydig flynyddoedd.yn ol. Mae yn eglur bod y goleuni gogleddol gwedi ymddangos yn íwy mynych ar raí prydiau na'u gílydd. Yr oedd mor anfynych yn Mhrydain, neu nid oeddicí yn syíwí arno, feí nad oes crybwylliad yn ein cofnodau am un, o'r un hynod a ddígwyddoddar y 14 o Dachwedd, 1574, byd yr un tra dysglaor ar y G, 7, aV 8 o Fawrtli, 17l0,oddigerth pumpoolouadau bychainaddigwÿddasantyrr 1707 a1700. V 2