Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

mmmwm* Rhif. 12.] MEDI, 1833. [Pftis lg; ARCH NOAÍL Allan olẁboniad y Parch.M. Henry ar Gen.6.15—18. Yn awr, 1. Mae Duw yn cyfarwyddo Noah i wnòuthur arch, adn. 14—15. Yr arch yma ydoedd lath o long foel, wedi ei ehymhwyso nid i fordaith tan hwyliau ; nid oedd achos wrthhyny, gan nad oedd un làn iddi i hwyliotuag ati; ond i nofio ar y dyfroedd gan ddysgwyl am eu trai. Oallasai Duẅ ddiógelu Noah trwy weini- dogaeth angelion, heh ei roddi tan ddim gofal na phoen, neu lafur ei hun ; ond efe a ddewisodd ei osod ar y gorchwyl o wúenthur yr hyn a fyddai yn foddion o'i gadẅraeth, er prawf o'i ffydd a'i ufydd- dod, ac i ddysgu i ni na fydd neb yn gadẃedìg trwy Grisi, ond y rhai hyny yn unig a weithiant allan eu hiachawdwriaeth: nis gallwn ni ei wneuthur heb Dduw, ac ni wna efô hebddom ninaH. Rhagtun-