&J£QSX!Pb Riiif. 6.] MAWRTH, 1833. [Pms lg. HANES AFFRICANUS A BERENS. Y Caffrariaid ydynt bobl yn byw yn Affrica, rhan bellenig iawn o'r ddaear oddiwrth ein glwad ni. Y maent yn eilunaddolwyr, ac yn bobl greulon a barbaraidd iawn tuag at eu gilydd. Y mae Cenhadon wedi myned i'w plith er ys llawer o flynyddoedd, o Loegr ac o wledydd eraill, ond buont dros lawer o amser yn anewyllysgar iawn i gymeryd eu dysgu, a thrinient y Cenhadon yn angharedig. Gelwid dau o'u penaeth- iaid mwyaf dewr a galluog wrth yr enwau Affricanus a Berens. Yr oedd y i"hai hyn yn rhyfelwyr glewion iawn, yn elynion calon i'w gilydd, ac yn fynych yn niweidio tiriogaethau eu gilydd. Ac «n noson ymosododd Aflricanus ar dir-