ẂÌMMSÌfc Rhif. 1.] HYDREF, 1832. [Pris (ft HANES BYR O waith yr enwog Jonn Howe, AR WERTU Y BIBL. Pan oedd y Dr. Goodwin, medd Mr. ílowe, yn astudiwr yn Nghaorgrawnt, aeth ar un tro i Ddedham, i wrando Mr. Ilo'gers, am enwogrwydd yr hwn iej pregethwr, yr oedd wedi clywed llawer. Árferài Mr. Rogers bregethu ar ddiwrnod gwaith, ae yr oedd mor boblogaidd, <VI os na byddai y rbaí a chwenychent ei glywed yn hrydlawn iawn, nid allout gael lle yn yr eglwys, er ei hod yn un dra helaeth. Y tro hwnw yr oedd Mr. Ilogers yn pregethu ar werth y lîibl, dart'u iddo bersenoli l)uvv megis yn yin- resytnu â'r bobl, ac yn edliw iddynl eu hesgeulusdra o'r liibl; gan ddywedyd, " Yrwyfwedi ymddiried t'y Mibi i chwil ond yr ydyeh wedi ei ddirinygu—-y muu