Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"EDlÌŸCHWN, &ö." tíl "EDRYCHWN NA BO I NEB EIN TWYLLO." Hynaws Olygydd,—Teimlaf yn ddiolchgar os gellwch roddi lle i'r ychydig linellau caalynol yn rhyw gorigl o'ch Llusem oleuwiw. Buaswn yn anfon yn fynychoni bai'fy mod yn gwybocí mai prin yw eich gofod. Y mae o werth mawr, yn enwedig i'r ieuenctyd, gael rhybydd prydlon o'r peryglon sydd o'u blaen, o ddiffyg hyny y maellawer yn syrthio i'r sefyllfa druenus o gael eu twyllo hyd y nod mewn pethau gwir bwysig. ííen arferiad yw twyllo. Ymddangosiad pôchod oedd ymddang- ẅsiad twyll; oblegyd trwy dwyll y dygwyd y wraig i droseddu. Twyìlwr yw y gelyn o'r dechreuad, ac y mae yn gweithio yu rymus yn mhlant yr anufydd-dod o'r pryd hyuy hyd yn awr. Dywed Esay» " Dy ariana aeth yn sothach, dy wîn sydd wedi ei gymysgu â dwfr." Nid oes yr un cynghor gwell na mwy anghen- rheidiol i rieni roddi i'w plant, nag. iddynt wylio rhag i neb eu twyllo. Y mae gweithrediadau twyll wedi myned mor gyffre- dinol fel y rhaid gwylied yn barâus, neu ynte ©ddef canlyniadau truenus a dinystriol. Yr ydym yn ymddybynu ar ein masnacii- wyr am y nwyddau a drosylwyddir o wledydd eraill, ond aníiml iawn y ceir hwy yn ddidwyll pa un bynag ai ymborth ai dillad. Buasai yn fwy nag a fuasai yn llenwi eich llyfryn pe buasetn myned i fanylion, yr hyn sydd eisioes yn wybyddus, o'r twyll sydd yn cael ei gario yn mlaen yn mhob canghen o fasnach, o'r gadwyn aur hyd y gronyn mwstard ar pupur a geir ar ein bwrdd. Y mae yn druenus o beth pan y byddom yn galw am swm o ddenfydd bara i ni gael y bumed ran o hono yn llwch afiach ac annymunol. Y mae y Creawdwr wedi rhoddi pethau priodol at gynal bywyd ac er cysur dyn yn y fuchedd hon, ond y mae ymyraeth twyllodrus ac afreidiol dyn yn eu troi yn angeu. Y mae y Creawdwr o'i gariad a'i ddaioni wedi trefnu a chy- franti bendithion ysbrydol, sef y cyfryw ag sydd anghenrheidiol er rhoddi a chynal bywyd tragwyddol, " Gwledd yn mynydd Seion," " Gwin a llaeth heb arian ac heb werth," " Bara'r bywyd," " Gfoleuni'r byd," &c, ac nid yw y twyll y soniwyd am dano Ond ysgafn yn ei bwysigrwydd a'i ganlyniadau wrth ei gydmaru 'â'r twyli a ddygir yn mlaen, a'r fasnach a wneir mewn pethau ysbrydol. Y mae elw bob amser wrtli wraidd twyll, oherwydd hyny y mae cymaint o ymdrech am.ei gario yn mlaen Ni a adawn heibio sylwi ar gymysgfa Iygredig, drwgsawrus, a gwenwynig Ehufaiu fel peth rhy atgns i neb gymeryd ei Cyf.IV. fthif.O, Mohfffin, 1861.