Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÍANTJ3IDDHAD. 37 SANTEIDDHAD. (Parhad o dudal. 80.) " A gwir D Jaw y tangnefedd a'ch santeiddio yn gwbl oll: a chadwer eich ysbryd oll, a'ch enaid, a'ch corff, yn ddiargyhoedd yn nyfodiad ein Harglwydd Iesu Grrist. Ffyddlawn y w yr hwn a'ch galwodd, yr hwn hefyd a'i gwna." 1 Thea. v. 23, 24. III. Parhad y Santeiddjad. " Hyd ddyfodiad yr Arglwydd lesu Grist," yr hyn yn ystocl ein bywyd a barheir. " A chadwer eich ysbryd oll, a'ch enaid, a'ch corff, yn ddiargyhoedd yn nyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist." Wrth y geiriau " ysbryd, enaid a chorff," y meddyliai yr apostol, yr oll a phob rhan o cldyn. Gan ei fod yn gyfansoddedig o wahanol rauau, cymerai darnodi y geiriau ormod o arnser yn bresenol. Y mae dwyfol ras a dyledswyddau Cristionogol yn cydfyned ei cadw y ffordd yn dda hyd y diwedd. Pan y byddomyn " gweitho allan ein iechadwriaeth ein hunain drwÿ ofn a dychryn," y mae " Duw yn gweithio ynom i ewyllysio a gweithredu o'i ewyllya dä ef." Addawodd Duw i Ioshua fab Nun, gweinidog Moses, na î)yddai un dyn yn alluog i sefyll o'i fiaen holl ddyddiau ei einioes; dim ond iddo fod yn gadarn a cliadw yr holl gyfraith, (Jos. i.) Addawodd Duw i Hezekiah estyniad blynyddoedd i fyw, ac hefyd i adferu ei iechyd ; ond yr oedd'-efe i gymeryd swp o ffigys a'i rwymo yn blastr ar y cörnwyd, fel pe buasai y gwellhad i ym- ddybynu cymaint ar foddion âg ar allu Dwyfol. Is. xxxviii. 21. Y mae hyn yn ein dysgu fod yn rhaid ini wneyd ein dyledswydd, fel pe byddai ein iechawdwriaeth yn ymddybynu ar ein gweith- redoodd ein hunain, ac ar yr tiû pryd ymddiried yn Nuw i wneuthur pob peth drosom, drwy ras yr hwnyr achubir ni, heb un teilyngdod ynom ein hunain. Am hyny dywed Paul wrth Titus am. fod yn " daer, fel y byddo i'r sawi a gredasant i Dduw ofalu ar flaenori mewn gweithredoedd da. Y pethau hyn sy dda a buddiol i ddynion." " A hyn yma hefyd, gan rhoddi cwbl-ddi- wydrwydd, chwanegwch at eich ffydd rinwedd, ac at rinwedd wybodaeth ; ac at wybodaeth, gymedroldeb; ac at gymedroldeb, amynedd; ac at amynedd, dduwioldeb; ac at dduwioldeb, gar- edigrwydd brawdol; ac at garedigrwydd brawdol, gariad. Oanys os y ,v y pethau hyn genych, ac yn amí hwynt, y maent yn peri na byddoch na segur na diffrwyth yn ngwybodaeth ein Harglwydd Iesu Grist. Oblegyd yr hwn nid yw y rhai hyn ganddo, dall ydyw, hcb weled yn mhell, wedi gollwng dros gof ei lanhau odd- wrth ei bechodau gynt. Oherwydd paham yn hytrach, frodyr, byddwch ddiwyd, i wneuthur eich galwedigaeth a'ch etholedigaeth yn sicr: canys tra fyddwch yn g'ẁneuthur y pethau hyn, ni lithrwch*chwi ddim byth." (2 Pedr i. 6-10.) Sylwer, 1. Y mae Duw yn ffyddlawn i gyflawni ei holl addew- idion ar ein rhan. " Fýyddlawn yw yr hwn a'ch galwodd, yr hmt hffyd a'i gwna." " A Duw pob gras, yr hwn a'ch gaiwodd chwi