Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBÌiILL. 1859Í Y LLtlSEM. NODWEÜDION SEOTIARTH. RHIP III. Y mahnt yn addfedu ! Mue megis un o angelion y Datguddiad yn gwibio iiwchben y gwledydd. Yn ystod y misoedd diweddaf y mae dygwyddiadau—rhyfeddol ac ysbrydol eu pwysigrwydd— wedi cael eu dwyn i fodoliaeth gan y cylchdro anfeidrol y sydd yn dwyn yn ddirgelaidd o amgylch ' gyflawnder yr amseroedd.' Y mae grym a swyn y dygwyddiadau hyn fel yn cyfodi o'u gwendid a'u symledd; eto, mewn ychydig amser, y maent wedi ym- chwyddo i Nodweddion, a syllir amynt gan yr holl fyd. Ac y maent oll yn gysylltedig â chrefydd, ar y Oanoldir ac yn Lloegr. Ymdrechwn ddarllen eu daroganiaeth. Ar Ganoldir Ewrop y mae mwyrif y teyrnasoedd a alwodd y seithfed angel yn ' ddeg corn,' sef y ' deg brenin a dderbyniasant awdurdod gyda'r bwystfil, fel breninoeddyr un amser' (Dat. xvii.) yn llawn cyffro a swn rhyfeloedd. A'r nodwedd fwyaf amlwg hefyd yw, fod yr achos o'r cyfan yn cyfodi o Eufain—' y ddinas y sydd yn eistedd ar saith mynydd.' Y maey Pab, neu ' fwystfil' loan, megis yn feddw arffieidd-dra ac aflendid ei buteindra,* bron yn treiglo oddar ei orsedd, yr hon y sy gwedi braenu mewn gor- thrwm ac annghyfiawnder. Dros yr adog bresenol, cael ei gynal i fyny mae y Pab gan un o'r breninoedd a dderbyniasant eu aw- durdod gydag ef, scf Ymherawdwr Ffrainc, drwy nerth gormesol y cleddyf. A'r hyn y sydd yn gwneyd y ffaith yn fwy nodedig fyth ydyw mai dyma brif achos yr holl annghydfod teyrnasol presenol—y pegwn ar yr hwn y mae y nodweddion yn troi. Haner dwsin o eiriau syml o enau Louis Napoleon, ychydig yn ol, o flaen /ÿ cenadau teyrnasol yn Mharis, bron a osododd yr holl deyrnas- oedd Pabyddol ar dân. Ac y mae yn amlwg fod yr elfenau pur- eiddiol yn ymgasglu ac yn cynyddu mewn trymder, fel nad oes * Puteindra ysbrydol, sef addoliad o Mair a'r seintiau, yn lle y gwir Dduw. Fel y mae gwr yn putoinio wrth ail-briodi tra byddo ei wraig yn fyw, yn naturiol, y mae yn puteinio yn ysbrydol wrlh wneuthur unrhyw l>eth ond DttW yn wrthddrych addohad. Yn yr ystjrr _vma y cyhuddid yr luddewon gan y proffwydi, pan yn troi at cilunnd.