Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

T LLUSEEN. [GOBPH'ENHAF, 183«. ENWAÜ AC IAETHAÜ. Htäod mor hwyrfrydig i ddyall yw dyn. Yn y rhifynau am Fawrtli ac übrill, sylwasom ychydig ar ardderchawgrwydd enw Iesu, ytt nghyda'r rhagorfreintiau a ddeillia mewn cysylltiad â'i enw ef; ond yn rhifyn Mai dyma un yn ddigon anystyrìol i ofyn a Beth y sy mewn enw ?" Mae ymdrechu dysgu rhai na fynant ddysgu yn orchwyl anhyfryd iawn. Rhoddasom le i ychydig linellau " Mr. Cristion a enwir ar enw sant," er mor hunan-ddinystriol ydynt, am eu bod yn dweyd meddwl llawer iawn heblaw ef ei hunan. Fe ddywed yr ysgrifenydd ein bod yn gofyn yn wawdus i enw pwy y perthynant, &c." Y mae hyny yn gam-gyhuddiad hollol, ond gyda chalon ddrylliog gan dosturi, yr ydym yn barod i ofyn drachefn, "I enw pwy y perthynant!" Dywed yr ysgrifenydd "fodyn add- efedig ar bob llaw niai bendithioí yw fod Cristionogion yn ymran- edig i wahanol bleidiau." Y mae hynyna mor gyson a haeru mai bendithiol i dŷ neu deyrnas ymranu yn ei herbyn ei hun ! Hefyd, yr un peth fyddai dy wedyd mai mewn annghydfod, ac nid mewn undeb, y mae nerth!! Annghysondeb dychrynllyd arall y sydd yn yr ysgrif dan sylw yw, tra mae yn arganmol pleidiaeth a'r effeith- wu daionus a ddeillia i'r byd drwy hyny, dywed y gallasem ni 44 dreulio ein amser yn llawer mwy dedwydd a llesol drwy ymunù â hwy, yn Ue aros o'r neilldu i hollti blewyn." Ond at y pwnc Enw, medd ieithwyr, yw vr atebiad a ellir roddi i'r gofyniad, Pa beth yw hwn neu hon ? Felly yr ydym yn arfer enwau i drosglwyddo y syniad o bethau a gwrthddrychau ý naill i'r llall. Wrth yr enw Crist Iesu yr Arglwydd yr ydym yri dyall yr hwn a anwyd yn Bethlehem, a ddyoddefodd ar y groes, u adgyfododd y trydydd dydd, ac a esgynodd ar ddeheulaw Duw. Y gair Cristionogaeth a drosglwydda i ni y syniad am y deymas nad yw o'r byd hwn—y sefydliad cyflawn, gogoneddus, perffaith, a difwlch, a sefÿdlwyd ar bwys ac mewn canlyniad i ymddangosiad a gwaith gorphenol Mab Duw, yr hwn yn unig y sydd ganddo hawl gyfiawn i sefydlu deddfau, ac i gymeryd o'r Cenedloedd, yn gystal *g o'r luddewon, bobl i'w enw. Ffaith hunan-amlwg yw fod y byd Cristionogol, fel eigelwir, ytt 'hanedig i bleidiau ac adbleidiau, yn ddirif bron. Nid ein amcatt yw cyfiawnâu pleidiaeth mewn un sect, a beio hyny yn mhob un ftrall, ond dwyn rhai rhesymau er dangos Mai dirywiad oddwrth (rriHionogaeth yw sectiaeth, nou enwau ac iaethau, ae na ddyUnt fodí Y mae yr enwau a ddygant yn profi hyny. Gellir eu dosbarthu i «ki»u fath, »ûf yn laf, X rhai» fabwysiadaut ao u uduabyddir wrth