&c, &c, Scc Rhif. 46. JIYDRÈF, .1830. 'Cyj>. IV AWBURSOS &WXRXONEDD-< jVe« Aanes trüedigaeth hynnd y Parch. Thomas Scott,oAston Sand/ord. Parhad o tu dalen 259- Yn nghylch yr amser hyn, yn nilyniad fy nhraethodau, y dacth ymddiddan ein Harglwydd a Nicodenuis etto dan fy sylw. Ac er fy holl fyfyrdodan a'm gweddiau, nis gallaswn foddloni fy hnnan yn ei gylcíi." Yr oeddwn yn dde lladwy bod ihyw gyfnewidiad tu- iewnol yn cael ei olygu wrth yr ymadroddion 'geni drachefn,' a 'geni o'r Ysbryd,' ac yn ol fel yr oeddwn i wedi ei brofi, y darfu i mi geisio ei esponio; etto yr oeddwn yn ameu ilawer pa un ai gwir ai cyfeiliornad yr oeddwn y» bregethu mewn perthynas iddo. Hyd yn hyn nid oeddwn wedi darllen nnrhyw lyfr a ysgrifen- asid gan Ymneillduwr gydà'r gradd leiaf o degwch a sy!w, oddi eithr Leland (Är yr ysgri/enwyr Deìstiaidd;' ond yn y cyfyngder hyn y cyfarfyddais a'r gyfrol gyntaf o bregethau Dr. Evanx, a elwir 'Y dymher Grist'nogd.' Ynnillwyd fi i'w ddarllen trwy gymeradwyaeth cyfaill; ond íy cyfryw oedd fy nghalo» ffol hun- anol!) mi a'i hagorais gydá rhagfarn niawr iawn, o herwydd fy mod yn deall fod yr awdvvr yn Ymneiilduwr. I'a íòdd bynag, cefais fendith gydâ'r Ilyfr; o herwydd trwy ei ddarílen, o'r diwedd y deallais fod dyn colletUg, yn gorff' aç yn enaid, yn wir gnawdol ac wedi ei werthu dan bechod; wrth natur, yn nihob *»aid byw, fod y rhan resymol ag anfarwol yn amddifad « WU'