Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YK ATIIEAW, 8cc, 8cc, 8tc Hhif.41. AWST, 1830. €?**. 7ÎK ÄWBUEBOB ŴWIRIONBBDî Afeu /tants truedigaeth hynody Parch.Thoinas Scott, o Anton Sand/ord. Parhad o tu dalen 197. Hyderwyf nad oes aclios rlioddi rheswm am y dyfyniadau hyn o waith yr hen awdwr. Mae llawer yn amddifad o'i waith, ac yr wyf yn sicr fod y dyfyniadau hyn yn werth en sylw ; a gallant fod yn foddion i ddwyn ereiil i'w darllen, ag na wnaethent pe na bn- asai hyn. Un dyfyniad yn rliagor a wnaf, ac yna ini a'i gadawaf. Yn ei bregetii ar ran o epistol Judas, niae yn cyfaich y bitgeilia'ul a ddewiswyct i borthi etholedigion Tsrael, gan ddywedyd, " ()s oes ynoch un tcimlad Cristionogol, un diferyn o wlith nelol, neu im wreichionen o Ysbryd Duw, cynhyrfwch hwynt i weithrediad ; byddwch ofalus i adeiladu a chadarnhau, (eich hunain yn gyntaf, ac yna eich praidd,) yn y ffydcl santeiddiaf hon. Yr wyf jn dy- wedyd, eich hunain yn gyntaf; oherwydd rhaid i'r hwn a osodo galonau creill ar dân à chariad Crist, losgi ei hunan á chariad. Eisiau ff'ydd ynom ein hunain, frodyr, yw yr achos ein bod mor ddifraw am adeiladu ereill. Yr ydym yn annghofio etifeddiaeth yr Arglwydd, ac yn esgeuluso ei phorthi. Pa beth yw y rheswm am hýn? Maeein dyinuniadau wedieu sefydln ar bethau na ddylent. Yr ydym fel y gwiajedd hyny a hiraethant am fwyta glö, calch, a thom : porthir rbai o honom âg anrhydedd. ereill ág esniwythder, ac ereill â chyfoeth. Mae yr efengyl yn fwyd gwael genym ; pa,