Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR ATIIIRA'W, &c, 8cc, 8cc Rhif,43. GORPHENHAF, 1830. Ci-í'. jr. ÄW3ÜEBO2* GWI3.2OSÎBBD; N«í hanes tr'òedigaeth hynody Parch.ThomasScott,o Afiton Sand/ord. Parhad o tti dalen 165. .. Yn lonaẅr, 1777, gwelais ganmoüaeth ncilliluol i ysgrifeniadaa Mr. Hooker, yr hyn a gyffrodd fy nghywreinrwydd i'w darllen, yr hyn a wnaethnm gyda phleser; a chefais Ies nodedig oddiwrtH- ynt. Yn ei bregeth ar Gyfiawnhad cyfarfyddais â'r dyfyniad neiii. duol a ganlyn, yr hwn ohTwydd ei ragoroldeh yn gystal ag oher- wydd yr e(gaith a gafodd ar fy ngolygiadau crefyddol a ròddafyiua yn Uediawn :—" Os na chyfodasoin ein dwylaw i niweidio ein brod- yr, mae meddwl digófus yn ein gwneyd yn tlofruddion ger ei fron ef, (Duw'. Os na agorasom ein genan i lefaru gei.iau fíiaidd a chableddus, eto mae Uef ein meddyliau anníieilwng yn cyraedd clustiau Duw. Pe na wnaethemy pechodauhyny ag yr ydym yn e;i gwneyd yn fennyddiol, mewa meddwl, gair, a gweithred ; eto, pa faint o wallau a diíìygiadau s'ydd yn y pethau da yr ydyrn yn eu gwneuthur! Mae Duw, yn yr ol! a wnelom, yn edrych ar y galon. Torer ymaith gan hyny yr holl bethau a wneir er liwian-glod, er boddio dy nion, ac er cyílawnu ein hewyllysian ein hunain ; pob peth a wnelorn. ìnewn ujnrhyw fodd, heb fod yn gwbi a hollol o gaiìad at Dduw—■ yna ni bydd genym ond rhif-res'fer o wcithrcdoedd cyf- iawnder. Ystyrier y peth santeiddiaf a goreu a wnawn ; nid ydym un amser mor gynes at Dduw a ptuin fyddoni yn gweddio ; eto, pn fbdd y mae ein meddyliau yn gwiblp ac yu crwydro pau fyddom y n