Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^M ATHl &c, &c, &c. RàtF.ÂÌ. MA 7,1830. Cyf.iv Neu hanes tröedigaeth hynod y Parch. Thomas Scott, o AstonSniut/ord. Parhado tudalen 101. Felly tòrwyd ymaith ein gohebiaeth a'n cyfeillach bron yn itoilol; a phaü gyfarfyddem weithiau ni ddywedem ond.ychydig e.iriau. Kto yr oedd ef yn parhan i ddywedyd y cÿdwelwn âg ef ryw dro; iddo ef fod yn sefyll ar fy. nhir i, ac y deuwn inau i scfyll ar ei rìir ç> yntau; a byddai yn wastadol yn dweyd wrth ci gyfeillion fy mod i ar y ffordd i ddyfod i wybodaeth o'r gwirionedd. Mor amlwg y gallai ef ganfod týniadau grâs yn fy enaid, yn nghauol holl dywyll- wch fy natur„lygredig, a'm gwrthryfelgarwch cyndyn yn orbyn yr. ArglwyddJ Yr oedd y disgwyliad hwn wedi ei seilio yn benaf ar fy. j•'mddyg- iad yn yr amgylchiadau canlynol. Yn fuan wedi dcclueu ein go- liebjaethynMai, 1775, tray llenwid fy meddwl íì gobaith ani ddyrcli- • atìad, dygwyddodd i mi agor y.Jlyfr uii Sabboth ar yr erthygtau, a sylwais yn neiilduol ar yr wythfed, yr hon sydd yn traethu am gredo Athanasius. Mor fuan ag y, darllenais"Ei fod i'w dderbyn ii'i gredu yn holloJ; am y gellir ei hrotì yn ddiamheuol o'r Ysgrythyr, ^antaidd," llanwyd fy meddwl âg ystyriaethau dwys a sýml. Ac hìs meiddjwn feddwl am arwyddo yr erthygtau hyn hyd oni newid- >wyd fy ngolygiadau yn hollol am athrawiaeth yr efengyl. I)ywedwyd yn ddoeth gan fab Sirach, " Fy mab, pan ddelych i I'