Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

3Ç.:H ATII R A W, &c, otc.) 8tc. Rhif. 37. IONA WR, 183). 'Crt7'xr. TALFYUIAD 0 HANES BYWYIJ A MARWOLAETIJ JOIÎN OWEN, 33- B. Parlutd o tu dalen 245. Cijflijfr iii. Bu i'r Dr. Owen, oddiamgylcli yr amser hwn, yinosod at ei hèn gyfaill a'i lièrt athraw, y.Dr. Barlow, yr liwn oedd yn Ësgob y pryd hwnw, am gael John lîunyan, yr hwn oedd yn y carchar er's deu- ddeng ndynedd, allan oddiyno ; gan fod awdurdod gan y r Esgob i'w ollwng ef yn ol y gyfraith : a thrwy lawer o lafnr efe a lwyddod î i'w gael ef yn rhydd. Byddai y Dr. Ofwen yn arfer myned j wrando Bnnyan pan y byddai yn dyfod i Lundain. Oddiar hyny. yn nghyda'i ofalam ei gael ef alian o'r carchar, dywedodd y Brien- liin rywdro wrth y Dr. Owen, ei fod yn rhyfeddu fod dyn o'i ddysgeidiaeth e,f yn gallu gwrando ar Dincer yn pregethu; atebodd y Doctor ef, " Mewn parcli i'ch Mawrhydi, pe byddai doniati y Tincer genyf fi,mi a ymadawnâfy holl ddysgetdiaeth yn ewylly sptr am hyny." Yr oedd blynyddau olaf Owen yn cael eu neillduo ganddo, y rhan fwyaf, at ysgrifenu; canys byddai yn andheb fod yn pregethu; eithr y mae yn rhaid nad oedd un J'oment yn cael ei hesgeuhisc ganddo, pan y byddai yn absennol; gau mai yn yr amser hwnw y darfu i beth o'i waith mwyaf Uafurus ef gaol r.i gyhoeddi, a pheth arall o hono gael ei barotoi i'r argrafFwasg, yr hwn nis cyhoeddwyd nes ar ol ei farwolaeth. Yrydym wedi gweled mai barn y Dr Owen ain natur a liyw-