Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÎM ATIlltA &c, &c, &c Rhif. 11. TACHWEDD, 1829. Cyf. im. TALFYEIAÖ O HANES BYWYD A MARWOLAETH JOHN OWÜI, B. B. PäRIIAS 0 TU DAIEN 181, Gafodd y Rhag-ganghellwr Owen ei alw yn mis Hydref, 1653, gan Cromwell, i ddyfod i Lun- dain i gyfarfod o weinidogion o wahanol enwan, i?r clyben o ystyried y gwahaniaeíh oedd rhyng- ddyní o ran eu barnan mewn pethau crefyddol; ac i ddyfeisio, os oedd hyny yn boübl, ryw gyn- Ilun o undeb. Nis gallodd y cyíarfod hwn ateb y dyben y trefnwyd ef iddo. Tra yr oedçl efe yn Llundain y tro hwn, fe ddarfui'r Ben-athrofaei anrheguefâ'r urdd o Ddysgawdwr mewn Buw- inyddiaeth, (D. D.) Ý mae y gradd-lythyr, (diploma), wedi ei dclydd-nodi yr 22 o Ragfyr, 1653. Gosoclwyd ef gan y llywodraeth, oddi- amgylch yr arnser hyn, yn un o'r Rhag-swydcî- #yr i gymeradwyo pregethwyr; Âc yn y flwydd- yn 1654, yr oedd yn un o'r Rhag-swycldwyr a bennodwyd yn mhob sîr, i cldiswyddo gweinid- ögion ac ysgol-feistri gwaradwydclus, anwybod- us, ac anaddas i'w swyddau. Fe'i gosodwyd eí^ oddiamgylch yr un amser, yn y swydd o ymwel-