Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR ATHRAW. RhanO.] MEDI, 1828. [Cyp. 2. AM-GRIST. Ẃrth fyfyrio'n feunyddiol ar y Datguddiad Dwyfol, a mynych wrando pregethau iachus a sylweddol ar athrawiaeth sydd yn ol duwiol- deb, am Adda, am y cwymp yn Eden, ani gynghor Tri ỳtiÜn yn yr arfaeth dragyWydd- oí, am adferiad dyn, am drefn Iachawdwriaeth, * ac am Grist y ífynnon o ba un y mae'n tarddu, a'r sylfaen ar ba un y inae'n cael ei rhoddi, a'r llè o ba un y mae'n deilliaw, ac yn dyfod i bechadur colledig, Act. 4. 12. yr ydwyf yn Çweled fod llawer o ymholi, a phyngcio, yn y dyddiau gynt, megis y mae'n bresennol gyda âynion o wahanol farnau am y Person bendig- edig hwn, A chan fod cymmuint o gyfeiliorn- wyr yn y byd, a llawer o elynion i'r (Jyfryngwr bendigedig, mi ofynaf yn ostyngedig a siriol i Idarllenwyr yr Athraw, Beth a debygwch thwi am Grist ? Er cymmaint sydd o wahanol Iybiau am dano gan, wyr lleyg (laymen,) a threfyddwyr, tybiaf yn «icr y gàll darllenwyr