Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

- ' • .^'-.í!'í;;-.í.,.::x: O'ì *r:- "'■••■'•''• ■••-;'íli^!Íi;.>íí'^4û^Jŵ-^p ;>>;»/:•< ;• -. YR.ATHA5AW.ie';' 'i ,Rhan8.] i, •i-i<fÀ\y^J(Ẃgj[^y;;-.jl,,£iÇvF^2., ■iii i »«M»"»j*^»»»»"»»»'»»rT,*'^M*; I l ! l' 'f 5- 'i' SYLFAENA,lí ^YR,! YSGpLÌON; j.. •;: • ■'■^■■['■' SABBOTtíÒl^.^ V í' '•> -v- ŵ>'á*f»;■■.•.i'.-iÀ'.•ifMi'j-ríî-ŷiA'./:;/ rt.p^î.,.: , - Meŵn perthynas i'r fcyfarfodydd ègwyddoi*- ol yn nghaîr Duw* y *hai, yn;twyaf oyffredin à adnabyddir. wrth yr enwj Ýsgolion Subboth- ol; y maeynddiamnrattcu hodyn ordinhado drefniad Duw:ei hun,.ac .nid rhyw beth gwag o waith dynion, er eu bod yn beth trachySrediu frn ein gwlad ni; .etto, igall fod rhai, os nid lawer heb wele&eu/gwerth; na'u buddioldeb,; canys nid oes un achbs da yn y byd hwn heb elynion iddo,,yn ienẃedigos bydd yn.tueddu tuag at lwyddiant teyrna&.y ;bendiged.ig,Inv manuel: fe ymdrechadiafola'ihlantgaelrhyw beth ì'w wrthwynebu ;os gallanUJ Ond,tybiaf fod y sylfaenau a enwaf yn (ddigoulcedym i adeiladú'r Ysgol arnynt, fel nas gall pyrthuffern ei gbrchfygu. • Ac bs dyg wy dd ì ríeb o ddaîllcp- wyí yr Athraẁ gyfarfod E rhai o*r cyfryW ym- •chwyddwỳr/y rnai ydynt yncabluỳrhýrínis