Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TYWYSYDD YR 1EÜAINC. Ehif. 24. RHAGFYR, 1848. Cyf. II. Stoijn ^oíoarìí. Dyn caredig sydd yn ddedwydd ei hun, ac yn ymroddi i wneyd ereill yn ddedwydd hefyd. Nid oes dim yn tebygoludyn i üduwynfwy nathynerwch,haelfrydedd,a dyngarwch. Maeefyn dda ibawb, a'iddaionisyddar ei holl weithredoedd. Dyngarwch, medd un, sydd yn gwahaniaethu oddiwrth haelfrydedd, o herwydd fod yr olaf yn cyrhaedd pob peth sydd â bywyd ynddö, ac fel y cy'fryw yn agored i boen a phleser, pan y mae y cyntaf yn, cynwys y teulu dynol yn unig. Mae dyn- garwch yn gwahaniaethu oddiwrth gyfeillgarwch o gymaint a bod yr olaf rhwng ychydig o rai etholedig, a'r blaenaf yn estyn ei law at ddyn ö bob lliw, yn mhob gwlad, ac yn mhob sefyllfa. Yr oedd yr enwog John Howard yn ddyngarwr yn y res fìaenaf—teimíai dros ddyn. Nid oes rhyw lawer i ddweyd am dano yn ei febyd, gan na ddarfu iddo ef, na neb arall, wneyd eofíadwriaeth o'r modd y treuliodd ei flynyddoedd boreuol. Ganwyd ef yn Hackney, ger Llundain, yn y flwyddyn 1762. Yr oedd ei dad o deulu cyfriíbl, a bu farw pan yr oedd John yn ieuainc, gan adael ei fab dan ofal arolygwyr, y rhai a roisant iddo ysgol gyffredin. Prentisiwyd ef yn ieuanc i siopwr, ond gan fod ei gyfansoddiad yn wan, a'i sefyllfa yn gaeth, prynodd ei ryddid gan ei feistr, ac a aeth i'r cyfandir i roddi tro, a phan ddaeth yn ol, lletyodd gyda gweddw, gryn lawer yn henach nag ef ei hun, yn Stolie-newington ; ond o herwydd ei thiriondeb iddo, priododd hi, gan roi yr ychydig oedd ganddi idd ei chwaer. Yn y sefyllfa "hon ymroddodd i ddarllen, a chyrhaeddodd lawer iawn o wybodaeth grefyddol a chelfyddydol. Aml y darllenai ar ei gefí'yl, ac weithiau gwelid y ceffyl yn pori bol y clawdd, ac yntau yn gwledda ei feddwl. Yr oedd yn hynod yn ei ffordd, ond.nid oedd un amser yn blino ereill à'i hynodrwydd. _ Bu farw Mrs. Howard yn mhen tair blynedd wedi iàâfy ei phriodi, a galarai yn fawr o herwydd ei golled..