Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

.— BSEÎIE5P2BT, ISftíS. DIOGENES. Diogenes ydoedd athronydd enwog, yr hwn a fu by w oddeutu 350 o flynyddoedd cyn Crist; yr oedd yn teilyngu mwy o nn- rhydedd ar gyfrif ei alluoedd meddyliol, nag ar gyfer ei amgrylehiadau allanol. Mab oedd i un Icessius, ocrwr, o Synope, yr hwn a'i gosododd yn yr ysgol atn ryw dymor; a phan y cafodd ei ýru allan o'i wlad, enciliodd i Athen, lle y dysgodd athroniaeth gan Antisthenes, lle y cy- nyddodd i'r fath raddau, nes dyfod yn uri o athronwyr rhagoraf Groeg. Efe yw yr unig atbronydd a arweiniodd fywyd rhydd a diofal, heb ganddoetif'eddiaeth na medd- iauau ; bu fyw yn y tlodi mwyaf, yn ym- foddloni dros hir amser ar dwha (ttth) yn dŷ, yr hwn a gludai gydag ef'; yn y «auaf tröui wyneb ei anedd tua'r delicu, nc yn yr i.