Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYWYSY®®, IMCEDI, 1844. BUCH-DRAETH JOHN BUNYAN. Énw cyfarwydd iawn yn y byd crefyddol yw hwn : nid allan o le fyddai rhoddi hanes byr am dano i'r ieuainc yn Nghymru. Mab ydoedd i eurych yn awydd Bedford. Ganed ef yn 1628. Pan yn ieuanc, yr oedd ytt flaenor mewn annuwioldeb; unodd yn nghylch 16eg oed â'r milwyr. Bu amryw droiau mewn perygl i golli ei fywyd; ond yr oedd rhaiçluniaeth â'i llygad arno er ei ddiogelweh: yr oedd efe i fod yn dyst en* wog dros Dduw. Yr oedd y ferch ieuanca gyrnmerodd yn gydmar bywyd, wedi eî dwyn i fynu mewn teulu crefyddol, ac yr oedd hi jnlletya meddyliau parchus am gref'ydd. Bu hyh yn fantais i'w ennill i feddwl am ei fater tragywyddol. Un o'r arwyddion cyntaf i amlygu fod ei gydwybod yn anesmwyth,oedd, iddo gymrocryd mewn