Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYWYSYE)®. AWST, 1844:. 8YLWADAÜ AR RHUF. 13,12. " Y nos a gerddodd ym mhell, a'r dydd a nesäodd." Y fendith werthfawrocaf a all dyn fwyn- liau yw rhan yn yr iechydwriaeth sydd yn Nghrist Jesu. Y mae crefydd bersonol yn fantais anmhrisiadwy i'w meddiannydd yn mhob sefyllfa o'i fywyd. Arweinia ein meddyliau at lawenydd a gorfoledd y nef, a dengya i ni nad yw ein cyfìwr presennol ond dechreuad ein bodoliaeth, fod "y nos wedi cerdded yn mhell, a bod y dydd wedì nesâu." Yma y cawn gyferbyniad dy- munol rhwng nos amser, a dydd tragywy- ddoldeb. Ystyriwn—' DYWYLLWCH AC ERCHYLLDOD Y NOS. Y mae cyferbyniad cyfaddas iawn rhwng y nos a'n cyflwr ni yn y byd hwn. M»e y byd hwni'r Cristion—