Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

VTYWYSY®{D)£ ________ IONAWR, 1844.______ EFFAITH ADDYSG FOREU. ŸK oedd llanc ieuanc yn nghymmydogaeth Caerodor, o'r enw James Saunders, yn perthyn i'r Ysgol Sabbothol; deuai i'r Ysgol yn ddyfal am rai blynyddau, ond yr oedd y llencyn yn parhau yn afradlon ac yn ddrwg iawn; cynghorid ef yn dirion gan ei athrawon droion ar ol troion, ond yn ofer; dygid ef gerbron yr arolygwyr i'w geryddü a'i gospi, ond yr oedd y crotyn yn parhau i fyned waeth-waeth o hyd. Wediarferpob moddion ag a allesid meddwl am danynt i'w ddiwygio, a'r cwbl 5'íi aflwyddiannus, penderfynwyd ei fwrw allan o'r ysgol. Yn awr cafodd gyflawnryddid i ddilyn ei ffordd ddrwg, heb na thad na mam i'w geryddu, nac athrawysgol i'wgynghori,nac i weddio drosto, dechreuodd grwydro ar draws y wkd, gan gardota ei dammaid,a Hedrata,