Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

%'; f TYWMËYWw. B.HAG-F1TB,, 1843. SYLWADAU Alt DDARLLEN GAIR DUW. Y mae o bwys mawr fod athrawon eia ílysgolion Sabbothol yn ofalus i ddysgu y plant i ddarllen gair Duw yn iawri. Ceir yma rai cyfarwyddiadau yn nghylch darllen y Bìbl yn y modd y b'o adeiladaeth i'r person ei hun a fyddo yn darllen, ac i'r rhai af'o yn gwrando arno. 1. Dylid ymdreohu durllen yn gywir. Nìd oes dim cyrhaedd y synwyr heb hyn. Bìiti yw rneddwl ibd degau yn cael y swydd o f)d yn nthrawon, ac heb allu darllen un adnod o'r Bibl yn ptywir. Pa fodd y gall y thai hyn wneuthur chwareu teg â'r bobl ieuainc'? Nis gellir darlleu yn gywir, heb sjlwi yn fanol ar amcan yr hyn a adroddir yn y naill le a'r llall. 2. Bod ynfynych yn nghylch y gwaith ; nid da cUrllen llawer yr un pryd, V