Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYWYSWDc IMCESI, 1843. SYLWADAU AR HEB. 2. 1. " Am hyny y mae yn rhaid i ni ddal yn well ar y pethau a glywsom, rhag un amser i ni eu gollwng hwy i golli." ÜBNGYsygair "amhyny," mai casgliad yw y geiriau hyn oddiwrth yr hyn fu dan aylw yn y bennod flaenorol. Gan fod Duw yn y dyddiau diweddaf hyn wedi llefaru wrthym ni yn ei Fab, a bod y Mab yn bcrsou raor ogoneddus, ac i'r fath anfeidrol raddau yn uwch nâ'r angylion, trwy y rhai yrhodd- wyd yr oruchwyliaeth o'r blaen i'r byd, yna rhaid fod yr hyn mae Duw yn lefaru trwy- ddo ef yn ogoneddusach a helaethach nâ'r byn a lefarodd trwyddynt hwy, " am hyny mae yn rhaid i ni ddal yn well ary pethau a glywsom." Y mae yn rhaid i ni, nid fe allai fod yn fuddiol i ni, ond y mae yn rhaid i ni ddal