Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y WiYIYII MSHEFICT, 1843. PREGETH GAN Y PARCH. D. PENRY. Daeth i'n meddiant yn ddiweddar, amryw bregethau a draddodwyd mewn gwahanol fanau yn y sir hon, er ys cant neu ychwaneg o flynyddau yn ol. Bwriadwn anrhegu darllen- wyr y Tywysydd â rhai o honynt o fis i fis; cyhoeddir hwy o law-ysgrifau eu hawdwyr parchus. Traddodwyd y bregeth ganlynol ar y 26ain o Hydref, 1705, gan y Parch. David Penry, gynt gweinidog yr efengyl yn Llanedi. Y Golygwye. Matii. xi, 29, 30.—" Cymmerwch fy iau arnoch, a dysgwch gcnyf; canys addfwyn ydwyf a gostyngcdig o galon : a chwi a gewch orphwys- dra i'ch cneidiau. Canys fy iau sydd es- mwyth, a'm baichsydd ysgafn." Yn y geiriau hyn y mae ein Harglwydd lesu Grist yn gwahodd pechaduriaid blin- 'lerog a thrwm-lwythog gan bechod, i ddyfod ato ef i gacl eu hesmwytháu, ac i gymmcryd ei iau a'i faich ef arnynt.