Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYIYIYDD. m&i, asä2. ISW©I§I=I®ìEÄ51[2íSS Y BIWEBDAE BARCH. ALEXANDER WAUGH, D. D. O LUNDAIN. Yn swydd Berwick, Scotland, yr oedd He génedigol y gwr enwog hwn. Yr oedd ei rieni yn hynod rnewn duwioîdeb; ac fel arwydd o hyn yma, yr oedd eu gofal yn fawr iawn i roddi addysg grefyddol i'w plant. A mlygodd y tri phlentyn eu bod dan argrafi'- iadau yn nghylch eu heneidiau yn foreu. Cafodd eu mab Alexander ei dueddu oddeu- tu 16eg oed i astudiò er bod yn weinidog yr efengyl. Cyfeiriai yn fynych yn ei oes, a hyny mewn dagrau, atei deimladau boreu o barth i achos ei enaid, a'r swydd bwysig o fod yn weinidog i Fab Duw. Cafodd bob mantais i dd'ilyn dysg, a bu yn ddiwyd i barotoi ei hun i'r gorchwyl mawr,