Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

¥ TYWYIYE)®- JMCEBI, 1841. GALWAD DAER AR BLANT CYMUU I YMDRECHU O BLAID Y GENADIAETH. Ysgrifenwyd llythyr o anerchiad i blant yr Ysgolion Sabbothol, er eu cymhcll i ymdrechu o blaid y Genadiaeth, yn y Saesoneg; ac ar ddj'- inuniad y Parch. N. M. Harry, o Lundain, wele fi yn aníbn bras-gyfieithiad i'r Tywysydd, gan obeithio y bydd i rieni, penau teuluoedd, ac athrawon yr Ysgolion Sabbuthol, wahodd sylw eu plant at ei gynnwysiad. J. L. Anwyl Blant,—Clywsoch lawer am y . plant brt'ch duon sydd tu draw i'r uiôr, pa fodd y maent yn addoli eilunod yn lle y gwìr Dduw. Clywsoch fod cenadau gwedi eu daritbn at rai o lionynt, a'u bod, inewn eanlyniad, wedi taflu cu heilunod D'wrdd, yn dysgu darllen eu Biblau, ac yngweddio ar Iesu. Clywsoch pa tnor gyflytn y dysgant,