Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y WWSTO®, GOR.PHElXr AF, 1341. SALM 55, 1G, 17. " Myfi a waeddaf ar Dduw ; a'r Arglwydd a'm hachub i. Hwyr a boreu, a hanner dydd, y gweddiaf, a byddaf daer; ac efe a glyw í'y lleferydd." Dengys cynnwysiad y Salm hon, iddi gael ei chyfansoddi gan Dafydd pan yn dra chystuddiedig ei ysbryd, yr hyn a effeith- iwyd yn benaf, debygid, gan erlid, a chreulondeb rhai, y dysgwyliasai bethau gwell oddiwrthynt. Wrth sylwi ar hanes Dafydd, ni gawn fod y gwrthryfel creulon ac unnaturiol hwnw o eiddoei fab Absalom tuag ato, yn cyfateb i gynnwys y Salm hon. Ymddengys fbd y gofid meddwl a amlygir yma, wedi ei dreulio'n gyflawn gan y Sulmydd pan yn dianc o Jerusalem tros afon Kedron, tua mynydd yr Olewydd ; ac y mae'r amgylchiad a osodir allan yn y Salrn yn nghylch Dafydd, fcl yv oedd yn cael ei