Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y WIYIYÜD, MBHÜPIH, 1841. UIIAI O IIYNODION BYWYD Y DIWEDD- AR BARCHEDIG JlíBIISSIISílíE WSEEJFILias A dymeyd allan o'i Gofiant, a ymddangosodd yn yr Eurgrawn Efangylaidd, (Evangelical Ma- gazine,) amjìs Ebrill diwcddof. Gan ei fod yn betli diamheus fod M Coffad- wriaeth y cyfiawn yn fendigedig," a hyny drwy liysbysu a chadw coffa o rinweddau ndynoldeb ci fywyd, meddyliwyd mai nid anfuflrliol fuasai i ryw nifer o deilyngdodau y gwr rhagenwedig gael eu cynnwys yn y Tywysydd. Ganwyd Eiìenezer Temple yn Guild- hall,Llundain, Mawrth 10, 1807, yr hwn <>cdd fab i ricni hynod cu duwioldeb. Bu ei dad yn aelod am íìynyddau yn nghapcl Surrey, dan ofal y diweddar Ihirchcdig