Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYIYIYDÌ). IOUAWR., 1841. DYSGAWDWR TEULUAIDD. Addawsom i roddi pennod bob mis, ar ddysgeidiaeth deuluaidd, i fod yn gymhorth 1 i'r mamau i egwyddori eu rhai bychain. j Cawn yn y rhifyn hwn enwi rhai pethau i l gyffroi eu meddyliau at y gwaith pwysig hwn. Carem i bawb plant gael yr un fan- tais ag a gafodd Lemuel, Diar. 31, 1, " Geiriau Lemuel frenin; y broffwydoliaeth a ddysgodd ei fam iddo." Y mae'r gwersi a ddysgodd eifam iddo yn deilwng o sylw pawb. Cymhwys yw ystyred yn— I. Fod plant yn sefyll mewn angen i 'gael eu dysgu. 1. Nid oes ganddynt ddim ar y cyntaf ond a gaffont oddiwrth ereiil, Job 11, 12 " Dyn gwag er hyny a gymmer arno fod yn ddoeth ; er geni dyn fel llwdn asyn gwyllt." Y mae'r enaid yn addas i dderbyn addysg;