Y TYWYSYDD. Rhif. 21.] TACHWEDD,1838. [Pnislg. DYLEDSWYDD DYNOLRYW I ADDOLI DUW. Nid oedd dim yn fwyhoffgan Dafycld nag addoli Duw. Y deml yn Jorusalem oedd y lle cyssegredig gynt i'r llwythau gyd-gyf- arfod ynddo. Y mae yn ddyledswycíd ar bawb wasanaethu Duw ar eu penau eu hunain, yn deuluaidd, ac i gyfarfod yn nghyd yn gynnulleidfaol ar amserau. Cawn yn y rhifyn hwn, sylwi ar äddoli Duw yn gyhoeddus—Addoliad Cymdeithasol. I. Y profion clros y mater. 1. Y mae'r peth yn amlwg oddiwrth oleuni natur. Y mae Duw yn deilwng i'w arddel ger gwydcl y byd. Y mae y fath fawredd yn Nnw, fel y mae yn gweddu iddo gael ci gydnabocl ça-nfraninocdd, yn ngwydd eu dciliaid, gan rieni yn ngwydd y plant, gan y doetlûon gerbron yr annysgcdig, a chan y rhinwcddol