Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYWYSYDD. Riiip.20.] HYDREF, 1838. [Pris lg. ADDASRWYDD Y GREFYDD GRIST- IONOGOL I LESAU Y BYD. N'l bu dim crioed, uc ni chcir dirn bytli, i ateb scfyllfa focsol y byd fel y Grefydd Gristionogol. Cyrnhwys y dywcdoddCrist, " Dcuwch ataf fì buwb." Cawn yma, yn gyntaf, cnwi rhai pcthau i ddangos addas- rwydd crefydd ddatguddiedig i wneuthur dynolryw yn ddefnyddiol a dedwydd. 1. Rhydd eglurder iddynt ar wirioncddau ag y mac y meddwl yn naturiol yn barod i ofyn beth ydynt. Pun yrarweinir yrenaid trwy dywysiad goleuni natur i feddwl foil achos blaenaf i bob peth yn bod, fod y dyn yn uwch nâ'r anifail, a bod tobygolrwydd y bydd yn byw mewn rhyw ddull neu gilydd wedi troi ci gefn ar y byd hwn, dywed y Hibl wrtho y fath Fòd yw'r hwn a wnfteth bob potii, fod dyn i fyw byth, uc y bydd yu