Y TYWYSYDD. Rhif. 16.] MEHEFIN, 1838. [Pnis lg. CROESAWI MAB DUW. Gan forl Iesu Grist yn gyfryngwr rliwng Duw a dynion, y mae o'r pwys mwyaf icldo gael derbyniad gan bawb. Y mae'n beryglus i neb ei wrthod. I. Pafodd y mae croesawi y Cyfryngwr ? 1. Cymmeryd ei iau ef arnom. Math. 11, 29, "Cymmerwch fy iau ar- noch, a dysgwch genyf; canys addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon : a chwi a gewch orphwysdra i'ch eneidiau.'' Ni cheir 'byth rnyned i fyw at Grist heb iddo ef gael bod ynfeistr arnom yn y bywyd hwn. 2. Yrnddiried yn ei deilyngdod ef am gyinmei'adwyaeth gytla Duw. loan 14, 6, " Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef,} Myfi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd : nid yw neb yn dyfod at y Tad, ond trwof íì." Yn ei angeu ef y mae diogelwch