Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYWYSYDD. Iìhiî. 11.] IONAWR,1838. [PBI8 lg. AR BR#U YR AMSER. Pan y dywed yr apostol am " brynu yr am- ser," yr un peth yw â phedywedasai, "Ar- feriochgallineb i gadwymaith erlidigaeth." Cymharer y testun hwn â Dan. 2, 8. Bernir fod yr ymadrodd hwn yn un o wersi byr a synwyrol yr oesoedd gynt am arfer callineb mewn amgylchiadau dyrys. Y mae amser yn beth gwerthfawr yn ngolwg pawb ag sydd yn ystyried eu bod i farw yn fuaa. Yr oedd yr astronomyddion yn gwnenthur eu gorau i achub eu bywydau—yn"ocd ÿr amser." Peth cymhwys wrth ddiweddu un tymhor neillduol, a dechreu un arall, yw tneddwl am werthfawrogrwydd amser, a'r modd i ddefnyddiaw yr hyn sydd genym heb ei dreuliaw o hona. Yn mherthynas i amser, gellir nodi,—i