TYWYSYDD IEÜAINC. mm0 DAN OLYGIAD Y PAEGÍI. D. DAVI9, PANTEG. LLANELLI: ABGRAFFWYD OAN REES A THOMAS. 1838.-