Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYWYSYDD. Riiif.6.] AWST, 1837. [Pris lg. Y MODD I yMWRTIIOD A'R PlîCIIOD- AU DDINYSTRIANT IEUENCTYD. Cyn y gallom roddi cyfarwyddiaduu addas i'r cyfeillion ieuainc, mae yn ofynol sylwi ar y heiau sydd yn drygu cu cymmeriad, eu cysur, a'u defnyddioldeb. 1. Tybied yn rhy dda am damjnt eu hnnain. Nid oes dim yn fwy parod i ym- osod ar blant nà'r bai hwn. Y mae pob un dan lywodraeth yr ysbryd hwn yn diystyru cynghorion ei rimi, yn dirmygu addysg, ac yn barnu nad oes dim yn ei le ond a wnêl neu a ddywed ef'e ei hun. 2. Bod yn euoy o icastraffu yr hyn a yn~ nìllont. Blin yw meddwl am yr arian sydd yn cael eu gwario ar bcthau dilcs gan blant ary myglys, diodydd mcddwawl, aphcthau tohyg i hyn. Nid y w degau o honynt yn Ii