Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYWYSYDD. Riiif.4.] MEHEFIN, 1837. [Pris Ig. LEMUEL O DAN ADDYSGIADAU EI FAM. Y farn gyffredin ydy w, mai yr un sydd i'w olygu wrth Lemuel à Solomon. Y inac yr enw yn arwyddo un clros lìduw, ncu gys- segrcdig i Duw; ac felly y cytuna â'r enw arall a roddwyd ar Solomon, trwy bcnnod- iad Duw ci hun, sef Jedidiah, yr hwn sydd yn arwyddo—anwyl gan yr Arghcydd: 2 Sam. 12, 25, " Ac cfe a aufonodd trwy law Nathan y proffwyd ; ac efe a alwodd ei enw ef Jedidiah, ohlegid yr Arglwydd." Tybir fod Lcmuel yn enw pcrt a maldodiís, pa un nedd ci fam yn arfer osod arno, nc nid oedd cyAYÌlydd arno alw ei hun yr un enw a arferai ci Amb alw arno ef. Ercill sydd yn barnu mai tywysog oedd o ryw wlad gymmydogaetlu)l, mam pa un oedd